Вимоги Європейського Союзу до експорту пасльонових

66
Вимоги Європейського Союзу до експорту пасльонових

Згідно з наказом Міністерства аграрної політики України від 29.11.2006 року №716, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 року за №1300/13174 ( у редакції Міністерства аграрної політики України від 16 липня 2019 року № 397), застосовуються процедури з урахуванням  особливостей, визначених цим порядком.

А саме: відповідно до міжнародних договорів, Українського законодавства, та фітосанітарних вимог країн ЄС, продукція повинна мати походження з виробничих ділянок вільних від шкідливих організмів і відповідати основним принципам, які функціонують на ринку ЄС.

Супроводжуватися оригіналами фітосанітарних сертифікатів та карантинними дозволами.

Пасльонові мають бути вільними від:

Spodoptera litura  (fabricius)- Азіатської хлопкової совки;

Spodoptera littoralis (biosduval) – Єгипетської хлопкової совки;

Tecia solanivora(povolny) – Гватемальської картопляної молі;

Tetranychus evansi – червоного павутинного кліща;

Tuta absoluta Meyr-– Південноамериканської томатної молі;

Keferia lukopersicella(walsingham) – томатної остриці;

Helicoverpa zea – Американської кукурудзяної совки;

Chrysodeixis eryozoma – зеленої садової совки;

Chrysodeixis chalcites – пасльонової металовидки;

Bactroceradorsalis – східної фруктової мухи;

Spodoptera eridania – Південної совки;

Pseudomonas  solanacearum – бурої гнилі картоплі;

Synchturium endobioticum – раку картоплі.

Виконання міжнародних вимог з сертифікації підкарантинної продукції, інформація про вільну зону і фітосанітаний стан території походження пасльонових, оцінка карантинного стану продукції є важливою умовою відповідно до міжнародних стандартів при експорті  до ЄС.

Особа, яка планує встановити, підтвердити підтримання, або поновити офіційний статус, пред’являє та надає доступ державному фітосанітарному інспектору до об’єктів регулювання та інформації щодо їх фітосанітарного стану, який буде встановлено згідно Порядку затвердженому постановою КМУ №1177.

Провідний спеціаліст відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки — Лобко А.М.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)