ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХИСТУ - Броварська РДА

На сьогоднішній день все частіше в новинах з’являються повідомлення про затримання осіб при спробі перетнути нелегально кордон України, причому кінцевою зупинкою може бути не тільки Україна, але й інші держави Євросоюзу. При затриманні таких осіб, як правило, надається безоплатна правова допомога відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Так, при наданні безоплатної вторинної правової допомоги адвокати зазвичай роз’яснюють таким особам про їх права, зокрема про право отримати статус біженця в Україні, та їх обов’язки.
    Права та обов’язки біженців в Україні визначені Конституцією України, Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Конвенцією ООН про статус біженців.
    Зокрема Верховною радою України 08 липня 2011 р. було прийнято Закон № 3671-VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту», відповідно до якого Україна надає захист іноземним громадянам і особам без громадянства, які його шукають на її території, шляхом:
• біженцем являється особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань;
• особою, яка потребує додаткового захисту вважається особа, яка не є біженцем відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та цього Закону, але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути в Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання»;
• особи, які потребують тимчасового захисту – іноземці та особи без громадянства, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії, іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи техногенних катастроф або інших подій, що порушують громадський порядок у певній частині або на всій території країни походження».
    Згідно ст.13 вищевказаного Закону особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на:
– тимчасове працевлаштування, навчання, медичну допомогу в встановленому законодавством України порядку;
– проживання у родичів, у готелі, піднаймання житлового приміщення або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців;
– безоплатну правову допомогу в установленому порядку;
    Згідно ст.15 вищевказаного Закону особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права на:
– пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення території України, крім обмежень, встановлених законом;
– працю;
– провадження підприємницької діяльності, не забороненої законом;
– охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування;
– відпочинок;
– освіту;
– свободу світогляду і віросповідання;
– направлення індивідуальних чи колективних письмових звернень або особисте звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів;
– володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
– оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;
– звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
– безоплатну правову допомогу в установленому порядку.
    Варто відмітити, біженці та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на одержання грошової допомоги, пенсії та інших видів соціального забезпечення в порядку, встановленому законодавством України, та користування житлом, наданим у місці проживання.
    В свою чергу, особи, яким надано тимчасовий захист, мають право на:
– безоплатне проживання у придатних для тимчасового перебування місцях
– забезпечення достатнім харчуванням, ліками, одягом з урахуванням спеціальних потреб дітей, у тому числі новонароджених, осіб із захворюваннями, осіб похилого віку;
– отримання роботи в Україні на строк, на який надано тимчасовий захист;
– отримання грошової допомоги, якщо в них немає інших доходів в Україні;
– свободу пересування територією України на тих самих умовах, що визначаються законами України для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах;
– безоплатну невідкладну медичну допомогу в державних закладах охорони здоров’я;
– добровільне повернення в країну походження;
– подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у порядку, встановленому цим Законом;
– отримання інформації про свої права та обов’язки рідною або зрозумілою їм мовою;
– користування іншими правами, які їм гарантуються відповідно до міжнародних договорів, законів та інших нормативно-правових актів України.
    Поряд з правами дані особи мають певні обов’язки, визначені чинним законодавством. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» особа, якій надано статус біженця в Україні, зобов’язана:
    – подати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, відомості, необхідні для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
    – виїхати до визначеного місця тимчасового проживання у разі одержання направлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
    – проходити медичне обстеження на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
    – з’являтися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, у визначений ним строк;
    – повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, про свої поїздки за межі адміністративно-територіальної одиниці України, на території якої вона проживає.     За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до Броварського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: Бровари, вул. Гагаріна, 16, (3 поверх, каб.№30) або за телефоном: (067)320-80-89.