Агропромисловий комплекс

Часткова компенсація вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію (далі - часткова компенсація вартості насіння)
Через уповноважений банк компенсується 80% вартості насіння (без ПДВ), але не більше 80 000 гривень на одне фермерське господарство або СОК
  Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане необхідно:
  Крок 1. придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва або у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію.
З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі РЕЄСТРИ АПК http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384

   Крок 2. сформувати пакет підтверджуючих документів, які включають:
   – копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та списку його членів;
   -відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу);
    -копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу – баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році);
   – довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, – у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   – довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)

   Крок 3. подати до уповноваженого банку заявку, підтверджуючі документи та наступні копії:
   сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
   сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
   платіжного доручення про оплату за насіння;
   накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
   акта про висів придбаного насіння.

   У разі закупівлі насіння у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, одержувачі додатково до зазначених документів подають уповноваженому банку оригінали документів на якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур, а саме:
  атестат на насіння – на базове насіння;
  свідоцтво на насіння – на сертифіковане насіння;   
   свідоцтво на гібридне насіння – на насіння першого покоління гібридів.

   Крок 4. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку
   Документи для отримання часткової компенсації уповноваженими банками подаються до Мінагрополітики двічі на рік
до 10 липня та 01 грудня поточного року.
Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
  Компенсується 70 відсотків вартості придбаного обладнання та техніки вітчизняного виробництва без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 000 000 гривень на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив 

   Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (далі – кооператив) молочарського, м’ясного, плодово-ягідного, овочевого напрямів діяльності, а також із заготівлі та переробки продукції бджільництва, дикорослих ягід, грибів і рослин.

   Крок 1. вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким можна ознайомитись на сайті Мінагрополітики http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

   Крок 2. сплатити 100 % вартості обладнання та техніки і ПДВ

   Крок 3. отримує обладнання/та техніку з підтвердними документами щодо його передачі

   Крок 4. до 1 листопада подає до регіональної комісії з питань надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, утвореної структурним підрозділом облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку (м.Київ, вул.Велика Васильківська, 13/1, к.306, тел. (044) 234-45-87) в паперовому вигляді заявку та такі підтвердні документи:
   копію статуту кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;
   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для кооперативу та фермерських господарств – членів кооперативу);
   відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (для членів кооперативів плодово-ягідного, овочевого, напрямів діяльності, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин);
   довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, – у паперовій або електронній формі;
   довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка кооперативу;
   копію платіжного доручення;
   акт приймання-передачі техніки та обладнання;
   свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації).

   Крок 5. отримує на поточний рахунок компенсацію 70 відсотків вартості без урахування ПДВ придбаної техніки та обладнання
  

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва
   25 %
   за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»
   за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»

   15%
   за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»

   Крок 1. вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики за посиланням http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

   Крок 2. закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва

   Крок 3. подати до уповноваженого банку заявки за двома програмами та підтвердні документи:   
   – копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
   -відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
   -копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;
   – довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   – довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом
   – копію платіжного доручення, що підтверджує оплату через уповноважений банк
   – акт приймання-передачі техніки та обладнання

   Крок 4. отримати компенсацію на рахунок в державному банку

Здешевлення кредитів
Фермерському господарству та сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті через уповноважений банк

  у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку,
   що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт
   до 1 року, обсяг кредиту – не перевищує 500 000 гривень для покриття виробничих витрат;
   до 3 років, обсяг кредиту – не перевищує 9 000 000 гривень для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення

   Крок 1. відкрити рахунок в уповноваженому банку через кредитний договір

   Крок 2. подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи:
   – копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
   -відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу);
   -копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу – баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період за встановленою формою або виписка з банку про рух коштів на поточному рахунку (для СОК, зареєстрованих у поточному році);
   – довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   – довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

   Крок 3. взяти кредит для покриття виробничих витрат або витрат, пов’язаних з придбанням основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

   Крок 4. щомісяця отримувати компенсацію за сплачені відсотки за кредитним договором в уповноваженому банку.

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманими дорадчими послугами сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень на 1 фермерське господарство чи СОК
Крок 1. укласти договір про надання дорадчих послуг 


    Крок 2. надати дорадчі послуги згідно з договором

   Крок 3. скласти акт наданих послуг

   Крок 4. подати заявку та підтвердні документи до державного банку:

   Крок 5. отримати компенсацію

   Бюджетна субсидія на (1 гектар) новоствореним фермерським господарствам (у перші три роки після його створення для провадження сільськогосподарської діяльності)

   Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у розмірі 3000 гривень на 1 гектар, але не більше 60 000 гривень на одне фермерське господарство

   Крок 1. Для отримання субсидії новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи:
   – копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
   -відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
   -копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень; фермерським господарствам, зареєстрованим у поточному році, – копія фінансового звіту за останній квартал;
   – довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   – довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

    Крок 2. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.

Бюджетна субсидія фермерським господарствам (крім новостворених)
    Через Український державний фонд підтримки фермерських господарств у розмірі 12 тис грн на одного члена ФГ, але не більше 40 000 гривень на одне фермерське господарство
   Фермерському господарству, голова якого на момент надання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається відразу у максимальному розмірі без врахування інших членів господарства.

   Крок 1. Для отримання субсидії новоствореним фермерським господарствам слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду заявку й такі підтвердні документи:
   – копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
   – відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
   – копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік для фермерського господарства, а зареєстрованим в поточному році, – копію фінансового звіту за останній квартал;
    – довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
   -згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною уповноваженим банком;
   – довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом.

    Крок 2. отримати кошти на рахунок в уповноваженому банку.
Контактні дані Київського регіонального відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств
(044) 235 27 08 (м. Київ, вул. В. Васильківська, 13/1, к. 317)
kiev_udfpfg@ukr.net
Панасюк Василь Васильович - директор відділення 097 875 25 59
Доній Ольга Опанасівна – головний спеціаліст 097 253 14 02
Сортооновлення та сортозаміна — шлях до підвищення ефективності вирощування сільськогосподарських культур
 Однією з основних цілей сільськогосподарського виробництва є отримання високого врожаю з високою якістю продукції. А відтак, важливу роль, окрім агротехнологічних прийомів та погодних умов, відіграє насіннєвий матеріал. Використання якісного насіння є важливим кроком до отримання дружніх сходів і в результаті високого та якісного врожаю.
   При використанні високоякісного сортового насіння в виробництві протягом багатьох років погіршуються його сортові і насінневі якості в результаті механічного і біологічного засмічення, ураження хворобами і шкідниками, порушення насінницької агротехніки і умов зберігання. Урожайність сортів залежить від дії багатьох факторів, тому завданням насінництва є збереження генетичного потенціалу продуктивності, збереження сортових і врожайних якостей насіння всіх рекомендованих до вирощування сортів. Саме тому у насінницькій роботі здійснюються два основних процеси – сортозміна і сортооновлення.
   Сортозаміна – це повна заміна на виробничих посівах одного старого сорту на інший новий сорт. Як правило, нові сорти істотно перевищують старі по врожайності і інших селекційно цінних ознаках. Тому, сортозаміну необхідно проводити швидко, протягом одного, максимум двох років. При цьому скоріше і повніше використовуємо біологічні і господарські переваги нового сорту, і разом з тим позбавляємось тиску хвороб і шкідників, які супроводжували старий сорт.
   Сортооновлення – це заміна сортового насіння, низьких репродукцій, у якого погіршилися сортові і біологічні якості, на насіння того самого сорту, але вищих репродукцій.
   Сортооновлення проводиться елітою, або першою репродукцією, в певні строки, прийняті науково-дослідною установою в зоні її діяльності.
   Для вчасного проведення сортооновлення суб’єкту господарювання необхідно дотримуватися певних правил:
   – посів проводити насінням не нижче 2-ї генерації;
   – сортооновлення проводити насінням категорії базове (супереліта, еліта), або сертифіковане, але не нижче 1-ї генерації;
   – дотримуватись технології вирощування сільськогосподарських культур, особливо на насінницьких ділянках, з метою збереження сортових та посівних якостей насіння. 
   Зернове виробництво для нашої держави є найбільш пріоритетною та стратегічно важливою галуззю агропромислового комплексу, а тому без підвищення ефективності системи насінництва неможливий подальший його ефективний розвиток.
Відділ 
контролю в сфері насінництва та розсадництва
управлфння фітосанітарної безпеки 
ГУ Держпродспоживслужби в Київській області       
Зберігання насіннєвого матеріалу та контроль якості
Щоб насіння не втратило посівні якості, його потрібно зберігати в обладнаних насіннєсховищах згідно плану ро зміщення насіння по культурах, сортах і репродукціях. Розмір насіннєсховища визначають, виходячи із розрахункової кількості насіння, яке залишається на тривале зберігання (середня об’ємна маса насіння 0,75 т/м3). Основні вимоги до насіннєсховищ: 
   – Надійна ізоляція насіння від атмосферних та ґрунтових вод, різких перепадів температури та проникнення гризунів, шкідливих комах і птиці (Сховища повинні бути критими та сухими, знезараженими від комірних шкідників); 
   – Запобігання змішуванню або взаємозасммічуванню насіння (В суміжних засіках забороняється складувати насипом насіння важковідокремлюваних культур, а також різні сорти однієї культури. Висота насипу для зернових і зернобобових культур не повинна перевищувати 2м, олійних – 1м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3м. Насіння, затароване в мішки, штабелюють етикетками назовні на дощаних настилах або піддонах на відстані від підлоги не менше 15см, від стін сховища і між штабелячми 70см.) 
   – Вільний доступ для огляду і відбору проб до кожної партії насіння (Розміри штабелів та відстань між ними повинні забезпечувати доступ для відбирання проб насіння з будь-якого місця. Для зручності приймання, відпускання насіння й догляду за ним між штабелями залишають технологічні проходи завширшки не менше 1,5м.); 
   – Можливість природньої вентиляції або облаштування для активної вентиляції; 
   – Забезпечення легкої дезінсекції приміщення і насіння; 
  Для зберігання насіння у мішках склад потрібно забезпечити дерев’яними піддонами (настилами), висотою не менше 10 см. Також насіннєві склади до початку збирання врожаю мають бути перевірені на наявність необхідних знарядь та інвентарю, бланків документів, етикеток. Складські приміщення повинні бути обладнані засобами пожежогасіння.
   На зберігання повинно засипатись лише насіння очищене від домішок які є джерелом самозігрівання (рослинні рештки, насіння бур’янів, живі комахи та ін.), розвитку хвороб і шкідників, та доведене за вологістю до вимог державних стандартів.
  Зберігання проводять залежно від вологості зерна та його призначення. Зерно, яке спрямовують на переробку чи зберігання, повинно мати вологість, встановлену нормативними документами (стандартами) залежно від культури та її призначення. Пшеницю, жито, ячмінь зберігають за вологості зерна 14–15%, овес — 13–14, горох — 15–16, ріпак — 7–8%. Для тривалого зберігання вологість зерна додатково знижують на 1–2%. У процесі зберігання створюють такі умови, які забезпечують стійкість продукції, запобігають її ушкодженню шкідниками, ураженню хворобами, зволоженню й самозігріванню.
   Насіннєвий матеріал зберігають у закритих зерноскладах насипом чи запакованим. Висота насипу не має перевищувати 2 м, у сховищах із активною вентиляцією — 3 м. Не допускають розміщення у суміжних засіках насіння важковідокремлюваних культур (наприклад, жито і пшеницю, ячмінь і овес). Щоб насіння не змішувалось, засіки не досипають на 15–20 см, встановлюють їх на відстані 0,5 м від зовнішніх стін сховища. Запакованим зберігають насіння добазових, базових категорій, а інколи й перших репродукцій. Мішки вкладають штабелем на піддони з віддаленням від підлоги на 15 см, а від стін — на 70 см.+
   Якість зібраного зерна контролюють як у процесі післязбиральної обробки (застосовують внутрішньогосподарський контроль якості), так і на стадії зберігання (здійснюють державний контроль готової продукції). Насіннєвий матеріал контролюють за показниками, встановленими для зберігання кожної культури згідно з вимогами ДСТУ 2240-93. Кожна партія насіння, що зберігається, повинна пройти перевірку посівних якостей, а до закінчення терміну дії документу про якість, здійснити аналіз повторно. Облік насіння, його рух, якість відображають у «Шнуровій книзі обліку насіння» встановленої форми.
ГУ Держпродспоживслужби в Київській області
03 липня співробітниками Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області спільно з працівниками відділу агропромислового розвитку Броварської районної державної адміністрації проведено рейд по сільськогосподарських підприємствах Броварського району, що проводять збирання зернових культур та заготівлю грубих кормів.
Під час рейду розповсюджено листівки та проведено роз’яснювальні бесіди з керівниками та працівниками сільськогосподарських підприємств, з роз’ясненням правил забезпечення збереження врожаю зернових культур та грубих кормів від пожеж.