Броварський міськрайонний центр зайнятості

Закон України «Про зайнятість населення»
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу
Кодекс законів про працю України
Реформа у працевлаштуванні

Броварський міськрайонний центр зайнятості

Директор: Вітер Максим Кононович
Заступник директора: Левицька Любов Миколаївна
Контактні телефони: приймальня тел./факс 6-11-61 З питань працевлаштування: диспетчер – консультант 6-63-35 Для роботодавців: 6-91-29, 6-26-35
Графік роботи: понеділок - четвер 8.00-17.00 п’ятниця 8.00-15.45 без перерви
Адреса: 07401, Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого,92
e-mail: mbcz@ukr.net

Основними завданнями центру є:

 1. реєстрація, перереєстрація та ведення обліку громадян, які шукають роботу, та безробітних;
 2. надання особам, які звертаються до центрів зайнятості, у тому числі, тим, що потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціальних послуг, передбачених статтею 7 Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 3. здійснення виплати матеріального забезпечення відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”;
 4. надання роботодавцям послуг щодо добору працівників, інформаційно-консультаційних послуг;
 5. організація професійної підготовки   або    перепідготовки,    підвищення кваліфікації  у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах, організаціях;
 6. здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків;
 7. контроль за додержанням законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм  власності, виду діяльності та господарювання, а також фізичними особами, які використовують найману працю, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 8. забезпечення цільового використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до затвердженого кошторису видатків.
 9.  

Перелік послуг державної служби зайнятості роботодавцям:

 1. нформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці.
 2. Інформування роботодавців  у відповідності з профілем підприємств про професійно-кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані в ЦЗ.
 3. Інформування роботодавців  про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності, або особисті якості.
 4. Інформування про витрати ЦЗ коштів страхового фонду.
 5. Вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування підприємств персоналом.
 6. Здійснення на замовлення ПОУ підбору працівників із використанням психодіагностичних методик.
 7. Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ шляхом надання дотацій.
 8. Сприяння укомплектуванню кадрами ПОУ при виконанні певних видів тимчасових робіт.
 9. Допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом проведення ярмарок вакансій.
 10. Професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на         виробництві.
 11. Надання комплексу спеціальних послуг у розв’язанні проблеми роботи із трудовим колективом в ситуації запланованого вивільнення працівників.
 12. Консультування з питань законодавства про працю, зайнятість, соціального страхування на випадок безробіття.
 13. Інформування ПОУ про виконання обов”язків перед Фондом та його прав, як страхувальника.
 14. Допомога у підготовці текстів оголошень про вакансії і пошук кадрів для їх розміщення у засобах масової інформації.
 15. Сприяння у проведенні представниками ПОУ співбесід із кандидатами на робочі місця.
 16. Проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб.
 17. Розміщення в ЦЗ у паспортах ПОУ відомостей про підприємства: соціально-економічне становище, продукцію, що виробляється, потребу в кадрах.
 18. Проведення ярмарок вакансій, конкурсу на звання Кращий роботодавець року, конкурсу на кращу публікацію про роботодавця.
 19. Реєстрація трудових договорів та консультації з порядку їх укладання.
 20. Консультування з використання праці іноземця.
 21. Консультування з працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці.
 22. Консультування щодо надання послуг з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.
 23.  

Соціальні послуги та види забезпечення, які надає державна служба зайнятості

 1. До державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні можуть звертатися усі громадяни, які бажають працювати або змінити місце роботи, працевлаштуватися за сумісництвом чи у вільний від навчання час.

  Послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, надаються безплатно.

Видами соціальних послуг за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Законом України «Про зайнятість населення» є:

 1. пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення  додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та фінансування організації оплачуваних громадських робіт для безробітних;
  професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація;
  інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.

Видами забезпечення за Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» є:

 1. допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;
  допомога по частковому безробіттю;
  матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
  допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні

Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги мають:

застраховані особи;
незастраховані особи; військовослужбовці Збройних Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших  військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ України та особи, які проходили державну службу в підрозділах міліції, звільнені з військової служби у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію чи за станом здоров’я;
особи, які вперше шукають роботу;
інші незастраховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як безробітних.

За умови сплати страхових внесків:

громадяни України, які працюють за межами України та незастраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають;
особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок);
фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності;
особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами.

Розмір допомоги по безробіттю:

Застрахованим особам, які протягом 12 місяців, що переду­вали початку безробіття, працювали не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, рзмір допомоги по без­робіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердже­ного Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу:
   до 2 років – 50 відсотків;
   від 2 до 6 років – 55 відсотків;
   від 6 до 10 років – 60 відсотків;
   понад 10 років – 70 відсотків. 

Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про державну службу"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців"

Вакансії від 10 квітня 2020 року

Найменування державного органу

Код ЄДРПОУ

Місцезнах одження державного органу

Вид посади(керівна/ спеціаліст)

Категорія

Найменування структурного підрозділу

Дата публікації

Кінцевий термін прийняття документів

Контактний телефон (із зазначенням міжміського коду)

Основні вимоги до кандидатів (Назва файлу)

Броварська районна державна адміністрація

04054820

м. Бровари

Начальник служби

Б

Служба у справах дітей та сім’ї

07.04.2020

21.04.2020

045-94-5-34-33

Умови конкурсу

Скасування конкурсу

Вакансії від 28 лютого 2020 року

Найменування державного органу

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження державного органу

Вид посади(керівна/спеціаліст)

Категорія

Найменування структурного підрозділу

Дата публікації

Кінцевий термін прийняття документів

Контактний телефон (із зазначенням міжміського коду)

Основні вимоги до кандидатів (Назва файлу)

Броварська районна державна адміністрація

04054820

м. Бровари

Керівник апарату Броварської районної державної адміністарції

Б

Апарат

19.02.2020

05.03.2020

045-94-5-34-33

19.02.2020.1.doc

Умови конкурсу

Вакансії від 22 січня 2020 року

Найменування державного органу

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження державного органу

Вид посади(керівна/спеціаліст)

Категорія

Найменування структурного підрозділу

Дата публікації

Кінцевий термін прийняття документів

Контактний телефон (із зазначенням міжміського коду)

Основні вимоги до кандидатів (Назва файлу)

Броварська районна державна адміністрація

04054820

м. Бровари

Керівник апарату

Б

Апарат

21.01.2020

04.02.2020

045-94-5-34-33

21.01.2020.doc

Умови конкурсу

Вакансії від 16 січня 2020 року

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження державного органу

Вид посади(керівна/спеціаліст)

Категорія

Найменування структурного підрозділу

Дата публікації

Кінцевий термін прийняття документів

Контактний телефон (із зазначенням міжміського коду)

Основні вимоги до кандидатів (Назва файлу)

03193790

м. Бровари

головний спеціаліст

В

Відділ з питань соціального обслуговування осіб постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи та внутрішньо переміщених осіб

14.01.2020

28.01.2020

045-94-5-45-47

13.01.2020.1.doc