Основні завдання управління соціального захисту населення

Дата: 09.01.2022 09:25
Кількість переглядів: 837

Фото без опису

Основними завданнями управління соціального захисту населення є:

  Забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає: 

   1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення; 

   2) призначення та виплату соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; 

   3) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури; 

   4) здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи. 

 

Управління відповідно до визначених повноважень є головним розпорядником коштів районного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету і виконує такі функції: 

   1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією; 

   2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб; 

   3) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень; 

   4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах Броварського району та вживає заходів до усунення недоліків; 

   5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Броварського району; 

   6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету; 

   7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів; 

   8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку; 

   9) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації; 

   10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи; 

   11) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії Броварської районної ради; 

   12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації; 

   13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

   14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень; 

   15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 

   16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад; 

   17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління; 

   18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень; 

   19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування; 

   20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці; 

   21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів; 

   22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 

   23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів); 

   24) забезпечує захист персональних даних; 

   25) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції; 

   26) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів; 

   27) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

   28) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення управління: 

   – забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; 

   – здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій; 

   – здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців; 

   – забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; 

   – розробляє територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці; 

   – забезпечує діяльність місцевих комісій у справах альтернативної (невійськової служби); 

   29) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

   – організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян; 

   – здійснює призначення та виплату: 

   – державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України; 

   – державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд; 

   – щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку; 

   – одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання “Мати-героїня”; 

   – щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в томи числі на оплату житлово-комунальних послуг. 

   – бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях з питань соціального захисту населення; 

   – сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг; 

   – проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; 

   – здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню; 

   – формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог; 

   – проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку; 

   – організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом “єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг; 

   – надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи “мобільних соціальних офісів”; 

   – організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів; 

   – веде облік внутрішньо переміщених осіб застосовуючи Єдину інформаційну базу даних внутрішньо переміщених осіб (ЄІБДВПО). 

   30) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян: 

   – організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України; 

   – здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

   – організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України; 

   – подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

   – організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України; 

   – аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань; 

   – видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України; 

   – організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; 

   31) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню: 

   – подає пропозиції районній держадміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги; 

   – забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги; 

   – сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам; 

   – у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

   – сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів; 

   – подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення опіки та піклування над повнолітніми обмежено дієздатними або недієздатними особами, а також призначення помічника дієздатним особам, які за станом здоров’я потребують догляду; 

   – сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

   – вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 

   – сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення; 

   32) у сфері соціальної інтеграції інвалідів: 

   – здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації; 

   – здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями; 

   – координує роботу реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ; 

   – здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою; 

   – здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України; 

   – визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації; 

   – подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів; 

   – інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; 

   – інформує центр зайнятості про інвалідів, які виявили бажання працювати; 

   – бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення; 

   – проводить заходи соціальної та професійної адаптації учасників АТО за державною бюджетною програмою ”Заходи психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням”. 

   33) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), програмного забезпечення ASОPD, “Наш Дім” інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі; 

   34) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації; 

   35) забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань; 

   36) здійснює інші передбачені законом повноваження.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень